meerkoet1001036.gif meerkoet1001034.gif meerkoet1001032.gif meerkoet1001031.jpg meerkoet1001030.jpg meerkoet1001029.jpg meerkoet1001027.gif meerkoet1001025.gif meerkoet1001023.gif meerkoet1001021.gif meerkoet1001020.jpg meerkoet1001019.jpg meerkoet1001018.jpg meerkoet1001016.gif meerkoet1001015.jpg
Sociaal Cultureel Centrum
De Meerkoet
Krabbescheerstraat 1, 2165 XG  Lisserbroek
telefoon: 0252 413457
meerkoet1001012.gif meerkoet1001010.gif meerkoet1001009.jpg meerkoet1001008.jpg meerkoet1001006.gif meerkoet1001005.jpg meerkoet1001004.jpg
Free counter and web stats
laatste update: 19-10-2014
meerkoet1001003.jpg meerkoet1001002.jpg
Klik op de foto voor een reportage van Lisserbroek
De Meerkoet het bruisend hart in Lisserbroek
Gezondheidscentrum
Lisserbroek
 
- Diëtiste Pauline Randsdorp:
  maandagmorgen en woensdagmiddag
  Telefoon: 06 36433824
 
-Huisarts dr. Bet
  Telefoon: 0252 413996
 
- Fysiotherapie praktijk
  Angela Conijn
  Anneke Voetman
  op afspraak
  Telefoon: 0252 411417
 
- Osteopatie dhr. Mendel Blokland
  dinsdag en donderdag
  Telefoon: 06 51184111
 
- Maatschappelijk werk:
 
 
- Logopedie (Stijnie Biewinga):
  maandag: 13.00 - 17.00 uur
  Telefoon: 06 27744570
 
- Ergotherapie:
  Marije Diepstra
  Jorine Vermeij
  woensdag: 8.30 - 12.30 uur
  Telefoon: 06 27744611
 
- Ouderenadviseur
  Henriëtte Frielinck
  inloopspreekuur:
  donderdag 9:00 - 11:00 uur
 
- Acne salon:
  Sabrina van Schooten
  afspraak:
  telefoon: 071 3613570
  Email: info@acnesalon.nl
 
 
EXPOSITIES: 
Annete Vessies
tot 15 november 2014
Optredens in De Meerkoet:
 
 
 
 
 

Naast de website is de Meerkoet nu ook te volgen via facebook

www.facebook.com/demeerkoetlisserbroek

 

Samen Meer........
Op 7 oktober zijn in een volle grote zaal van het dorpshuis de resultaten van de dromenenquête gepresenteerd. De vragenlijst had betrekking op 10 thema’s. De belangrijkste conclusies per thema vindt u hieronder. Het  volledige rapport is op www.lisserbroeksamenmeer.nl te vinden.Op dinsdagavond 4 november, aanvang 20.00 uur,is er een vervolgavond .Deze avond is bedoeld als brainstormavond met als basis de 5  belangrijkste thema’s ( Ontmoeten, Vraag en Aanbod, Groen, Wonen en Duurzaamheid.) die uit de enquête zijn gedistilleerd.Elke enthousiaste Lisserbroeker is van harte uitgenodigd om aan 1 van de thema tafels aan te sluiten. Bent u niet in de gelegenheid om 4 november naar de Meerkoet te komen maar heeft u goede suggesties en/ of ideeën, mail dan naar  info@lisserbroeksamenmeer.nl Wij zien naar u uit!

Conclusies uit de enquete:
Thema 1: Lisserbroek nu
62% van de respondenten voelt zich Lisserbroeker, voor 12% is het slechts een woonplaats en de overige 26% heeft geen speciaal gevoel bij het dorp. Wat vooral aanspreekt is de ons-kent-ons-sfeer: de kleinschaligheid
van het dorp, de gezelligheid en vriendelijkheid, de saamhorigheid, de centrale doch landelijke ligging en de aanwezigheid van veel activiteiten. De sociale controle wordt gewaardeerd, maar in enkele gevallen juist als enigszins beklemmend ervaren. Desgevraagd wil 49% in Lisserbroek oud worden; 41% heeft zich hierover nog geen mening gevormd.
Thema 2: Wonen in Lisserbroek
Drie kwart van de respondenten woont in een koopwoning, een kwart huurt. 80% wil in het huidige huis en/of in de huidige buurt blijven wonen. Er is volgens de respondenten in Lisserbroek vooral behoefte aan betaalbare starterswoningen (60%) en woningen voor ouderen (43%). In de woonomgeving ergert men zich onder meer aan (hang)jongeren, rommel op straat, hondenpoep, slecht onderhouden openbaar groen en verkeersonveilige situaties, met name op de dijk. Ook het gebrek aan voorzieningen als winkels en frequent openbaar vervoer wordt als een gemis ervaren.
Thema 3: Samenleven in Lisserbroek
82% is tevreden met het huidige sociale leven. Men is in ruime mate bereid tot deelname aan gezamenlijke activiteiten zoals het schoon/groen houden van het dorp of het organiseren van buurt- en dorpfeesten. Er is interesse in initiatieven als en het onderling (uit)lenen van gereedschap, een repaircafé, een kledingen speelgoedbank en een ruilbibliotheek. Het formeren van een vrijwilligerscentrale en gestructureerd vraag en aanbod — via een website/prikbord — kan op veel bijval rekenen. 
Thema 4: Opgroeien in Lisserbroek
De meerderheid (58%) vindt dat er voor alle leeftijdsgroepen genoeg voorzieningen zijn. Voor de leeftijdsgroep van 12-18 jaar ontbreken volgens 29% van respondenten voorzieningen, die volgens een aantal van hen leiden tot baldadig gedrag en overlast. Thema’s waarmee men zich ten aanzien van de jeugd bezighoudt zijn verkeersveiligheid, pesten, opvoeding/oppas en speelvoorzieningen. Veel respondenten vinden een natuurspeeltuin een goed idee.
Thema 5: Veiligheid in Lisserbroek
Het overgrote merendeel (85%) voelt zich veilig in Lisserbroek, en men vindt het prettig dat buren en dorpsgenoten een oogje in het zeil houden. Men heeft vooral last van herrie en troep op straat. Meer sociale controle wordt door veel respondenten gewaardeerd. Daarnaast wordt aangegeven dat de wijkagent meer zichtbaar aanwezig mag zijn.
Thema 6: Sport en ontspanning in Lisserbroek
Bijna twee derde van de Lisserbroekers (62%) sport en recreëert buiten het dorp, met name in Lisse. Er is vooral behoefte aan sport/bewegen (63%) en het elkaar gezellig ontmoeten (43%). Tweederde vindt dat er voldoende natuur is, met de aantekening dat het niet voor iedereen gemakkelijk bereikbaar is en/of niet goed wordt onderhouden.
Thema 7: Zorg en welzijn in Lisserbroek
Van de respondenten zorgt een kleine kwart voor iemand die ziek of hulpbehoevend is. Op de vraag aan welke vorm van hulp mensen behoefte hebben wordt door 85% geen antwoord gegeven. Zij die wel antwoorden hebben vooral behoefte aan hulp bij het klussen (48%) en in mindere mate bij zaken als vervoer, medische zorg en dagelijkse zaken als koken of boodschappen. In het dorp ziet men graag (basis)voorzieningen zoals een huisarts, een apotheek, thuiszorg of consultatiebureau. Winkels en pinautomaten worden node gemist.
Thema 8: Samen regelen in Lisserbroek
Er is interesse om gezamenlijk producten in te kopen, zoals energie, zonnepanelen, inbraakpreventie en internetverbinding. Er is ook grote belangstelling om gezamenlijk diensten in te kopen, zoals onderhoud aan huis en tuin, huishoudelijke hulp, thuiszorg, een boodschappendienst en maaltijdservice. Aangetekend moet worden dat de vraag in hoeverre men behoefte heeft aan de gezamenlijke inkoop van producten en diensten door slechts respectievelijk 41% en 20% van de respondenten is ingevuld.
Thema 9: Oud worden in Lisserbroek
Twee derde van de respondenten wil oud worden in Lisserbroek, waarvan de meesten het liefst in het eigen huis blijven wonen met hulp van buitenaf. Men heeft dan vooral behoefte aan huishoudelijke hulp en vervoer, bijvoorbeeld naar familie of een doktersbezoek. Men maakt zich wel zorgen over het gebrek aan geschikte huisvesting. De meest aangegeven reden voor vertrek uit Lisserbroek is het ontbreken van voorzieningen en winkels dichtbij.
Thema 10: Met elkaar, voor elkaar
Men is bereid op vrijwillige en vrijblijvende basis een bijdrage te leveren aan een vitaal en sociaal Lisserbroek. Om dit in goede banen te leiden is een concreet punt waar vraag en aanbod bijeen wordt gebracht gewenst (een vraag-en-aanbod-website, een prikbord in De Meerkoet). Van de respondenten wil het merendeel betrokken blijven bij Lisserbroek SamenMeer, door het bijwonen van informatieavonden en brainstormsessies maar met name (ook) in een latere fase als vrijwilliger. Een derde wil verder niet worden benaderd over het project. Bij dit alles moet worden aangetekend dat de vraag of en hoe men betrokken wil blijven door 37% is overgeslagen.

Aan tafel

De volgende senioren soosmaaltijden staan genoteerd voor 30 september en 28 oktober.

Dit zijn de eerste twee maaltijden uit een cyclus van 11 gezamenlijke maaltijden.

Voor deze maaltijden kan men zich inschrijven tegen betaling van € 55,00. Kan of wil men een enkele keer mee eten, dan zijn de kosten € 7,00 per keer.

Wel wil de kok minimaal 5 dagen van te voren weten hoeveel aardappelen hij moet schillen. Dus geef het op tijd door als u mee wil eten.


Er is nog plaats!!
Op zowel de inloop aquarelclub van de Meerkoet op dinsdagochtend als de creaclub op maandagavond zijn nog enkele plaatsen vrij. Mocht u geïnteresseerd zijn bel dan even met Coby den Butter, telefoon 415677.

Nieuws voor de 55-plussers
Door: Ineke Croese
Wat was het gezellig op 9 september met Lodewijk van der Linden. Het aantal personen wat aanwezig was klopte met onze groep: 55 plus. Het was ietsjes meer. Bekende en onbekende liederen werden er gezongen begeleid door piano of accordeon. Er kon ook meegezongen worden wat dan ook gedaan werd.

Bij de volgende feestmiddagen op de zondagen 12 oktober en 16 november is er gelegenheid om na het optreden van het koor, een kleine maaltijd te nuttigen. Voor deze middagen vragen we wel een  bijdrage van € 5,00 per keer en per persoon. Wilt u mee eten dan kunt u bellen naar Ineke Croese telefoon 418442 of naar De Meerkoet telefoon 413457.

Wilt u dit uiterlijk 5 dagen van te voren doorgeven, dan weet de kok hoeveel water hij moet opzetten voor een kop soep.

We hebben van het gemeentelijke wijkbudget een bijdrage gehad voor de muziek. Daar zijn wij zeer dankbaar voor.

De dinsdagen 30 september en 28 oktober is er een soosmaaltijd. De kosten voor een enkele keer mee eten bedraagt € 7,00 per keer. Inschrijven voor de cyclus van de 11 maaltijden is € 55,00. Ook hierbij telt dat men uiterlijk 5 dagen van te voren door-geeft dat u mee wilt eten?

Namens het comité wens ik iedereen een fijne tijd toe en voor degene die een moeilijke tijd meemaken, heel veel sterkte.


Gezocht!! enthousiasten vrijwilligers voor de kinderspelmiddagen.
Zoals de meesten Lisserbroekers wel zullen weten zijn er 1 x in de 2 weken op woensdagmiddag spelletjesmiddagen in de grote zaal van de Meerkoet. De zaal staat dan vol met spelletjes, knutseltafel en schminkhoek ( op 6 oktober kan je gratis een workshop schminken volgen!). Ook zijn er leuke themamiddagen met dierendag, Halloween, kerst e.d. De middagen worden dusdanig goed bezocht dat we dringend op zoek zijn naar versterking! Ook als je maar 1 keer in de maand kan ben je van harte welkom. Wil je een keer sfeerproeven of meer informatie?, kom dan gerust een keer langs op de woensdagmiddag om een spelletjesmiddag in de praktijk te zien. Mocht je nu al meer informatie willen of je aan willen melden voor de workshop schminken bet dan even met 413457

Inzamelpunt Stichting Voedselbank in de Meerkoet.

Zoals bekend heeft de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer een inzamelpunt in Dorpshuis de Meerkoet. Er zijn al tientallen kratten boodschappen naar de Meerkoet gebracht maar men kan nog veel meer gebruiken.

Wat hebben zij zoals nodig?

B.v. oudbare melk, pak gemalen koffie, chocopasta, Bak & Braad, pak losse suiker, jam,

kuipje halvarine,  pindakaas, zonnebloem- of olijfolie, hagelslag, wasmiddel, tomatenpuree, pannenkoekmeel, allesreiniger, aardappelpuree, rijst, afwasmiddel, sausmix, appels, soep, blik zalm/tonijn, blik cornedbeef, knakworst.

Wat niet nodig is is snoepgoed, koek en alcoholische dranken!!

Het is ook belangrijk dat u goed op de houdbaarheidsdatum let. Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans Eijkemans, Bedrijfsleider Stichting Voedselbank Haarlemmermeer. Telefoon 06-83098398. Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft haar hoofdlocatie aan de Hoofdweg 583 (gebouw AM groep) 2131 MT Hoofddorp.
023-5571987 (algemeen nummer loods)
Openingstijden:
woensdag 09.00 - 14.00 uur en 
donderdag 10.30 - 14.00 uur

Klaverjassen in de Meerkoet in Lisserbroek.
Onder de nieuwe leiding van Hennie van der Lans en Wil Broekhof start er op donderdagavond 2 oktober een nieuw klaverjasseizoen. De dames willen er vooral gezellige avonden van maken. Er zijn prijzen te winnen in de vorm van waardebonnen maar het met elkaar een leuke avond hebben vinden zij veel belangrijker. Aanvang van de klaverjasavonden is 20.00 uur. De kosten bedragen slechts € 3.00 per persoon. Er wordt op z’n ‘Rotterdams’ en individueel gekaart. Vanaf deze plek willen we Henk Zandvliet hartelijk dank zeggen voor zijn inspanningen voor de klaverjasclub.

 

 

Darten in de Meerkoet op vrijdag 24 oktober.

Op de vrijdag 24 oktober zijn de liefhebbers van de dartsport van harte welkom in de Meerkoet. Er wordt tijdens deze competitieavonden gegooid in een zgn. poule systeem zodat een ieder minimaal 4 partijen speelt. Aanvang van de avond is 20.00 uur, de zaal is om 19.00 uur open. Je kunt je tot 19.45 uur inschrijven, deelname kost slechts € 3,00. Deelname vanaf 16 jaar en toeschouwers zijn ook van harte welkom. De organisatie is in handen van de Lisserbroekse dartsclub. Verdere informatie over de Lisserbroek dartclub vind je op de nieuwe websitewww.dartclublisserbroek.nl

 

Dart bondswedstrijden in de Meerkoet.

Naast het darten voor individuele personen op de vrijdagavonden worden er in de Meerkoet ook bondswedstrijden gedart voor teams.

Voor de dart liefhebbers is het zeker de moeite waard om eens naar zo’n wedstrijd te komen kijken. Het is altijd gezellig maar ook spannend.

De wedstrijden zijn altijd op donderdagavond in de grote zaal van de Meerkoet

 

 

Expositie Annete Vessies

Lisserbroek, In Medisch Centrum Lisserbroek, naast dorpshuis De Meerkoet is tot 15 november een expositie te zien van schilderijen gemaakt door Annete Vessies uit Lisse. Annete schildert pas 2 jaar maar vindt het toch leuk om al haar schilderijen tezamen ten toon te stellen. Annete schildert vooral bloemen, landschappen en dieren. De Lissese gebruikt voornamelijk acrylverf.

Iedereen is van harte welkom om de collectie te komen bewonderen.

 

1 november Jeugddarten in de Meerkoet

Dartsbond Bollenstreek Rijnland is gestart met een competitie voor jeugdspelers. Ben jij tussen de 7 en 17 jaar en wil jij in de voetsporen treden van Michael van Gerwen of gewoon voor de lol darten met leeftijdsgenoten? Kom dan zaterdag 1 november naar de Meerkoet. Ook wanneer je nog nooit darts hebt gespeeld en het gewoon eens wilt proberen ben je van harte welkom. Deelname aan de middag die start om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur is geheel gratis. Ervaren spelers uit onze regio staan klaar om je tips en uitleg te geven.

 

65 jaar Seniorenwerk in Lisserbroek!

Het seniorenwerk Lisserbroek bestaat dit jaar maar liefst 65 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Het jubilerende comité organiseert, met financiële ondersteuning uit het gemeentelijke wijkbudget, maar liefst 4 feestmiddagen waarvan de eerste op dinsdagmiddag 9 september plaats zal vinden. Dan komt namelijk Lodewijk van der Linden voor een optreden naar Lisserbroek met het programma: De Liedjesman komt.

De toegang is gratis en de deuren van De Meerkoet gaan om 13.30 open, het programma zal om 14.00 uur starten. Op twee zondagmiddagen, 12 oktober en 16 november komt er een koor optreden vanaf 14.00 uur. Zondagmiddag 21 december kan men vanaf 14.00 uur naar kerstliederen komen luisteren. De deuren gaan om 13.30 open en de toegang is gratis. Het Seniorencomité Lisserbroek organiseert wekelijks verschillende activiteiten in dorpshuis de Meerkoet. Elke donderdagochtend is er koersballen, elke woensdagmiddag is er Meer Bewegen voor Ouderen. Dinsdag en donderdagmiddag kan er (gratis) gebiljart worden. Dinsdagmiddag is er bridgen, een inloopmiddag en de gezamenlijke maaltijden.

Naast deze vaste activiteiten organiseert het Comité Senioren Lisserbroek ook bijzondere middagen rond Sinterklaas, Kerst en Pasen. Het seizoen wordt ieder jaar afgesloten met een uitgaansdag.

MLX start het nieuwe seizoen. Lees het volledige bericht hier >>>

Drie dagen kinderpret in Lisserbroek voorbij
bijgewerkt: 15-08-2014 23:30 uur
Van iedere dag is een aparte fotoreportage te zien.
De kindervakantiedagen heeft ook een eigen website Klik >>>
Vrijdag 15 augustus 2014
In de nacht van donderdag op vrijdag kwam de regen met bakken uit de donkere hemel. Het terrein van de kindervakantiedagen was heel nat maar de hele dag bleef het gelukkig droog. Ook op deze laatste dag was het een drukte van belang. Toen rond 15:00 uur de kinderen naar Hilaria gingen kijken kwamen veel vrijwilligers waaronder grootouders en ouders in actie om het terrein weer schoon te krijgen. Er werd hard gewerkt en rond 18:00 uur zag het dorpsplein er weer schoner uit dan vóór de kindervakantiedagen begon. Een woord van dank aan allen die met het opruimen hebben geholpen. Een speciale dank voor de organisatie en alle vrijwilligers die drie dagen lang de kinderen heel veel plezier hebben bezorgd. Dat werd mede mogelijk gemaakt door de vele sponsoren die bijdragen hebben geleverd.
Donderdag 14 augustus 2014
De dag begon met een viswedstrijd waaraan zo'n 18 kinderen meededen begeleid door ouders en grootouders. Daarna was het weer feest op het dorpsplein. De hutten vorderen gestaag en dat moet ook wel want wie wil nu niet de leukste hut gebouwd hebben.
woensdag 13 augustus 2014
De eerste dag van de kindervakantiedagen zit er op en de weergoden waren de kinderen gunstig gezind. Drie dagen lang is het dorpsplein voor dorpshuis De Meerkoet het toneel van veel kinderpret. Hoewel ..... het plezier is er niet alleen bij de kinderen. Veel opa's, oma's, vaders en moeders vinden het ook een leuke activiteit. Vooral zij waren heel druk in de weer met hout slepen, timmer- en zaagwerk. Ook aan de puzzelspeurtocht deden veel kinderen met hun ouders en grootouders mee.
Tijdens de kindervakantiedagen worden er veel foto's gemaakt niet alleen door de organisatie en de webmaster maar ook door ouders en grootouders. Hebt u leuke foto's? Deel die dan met 'je bent lisserbroeker als....'
 
Boekenmarkt Gereformeerde kerk (De Klister)

Op 25 oktober a.s. houdt de Gereformeerde Kerk(De Klister)

Lisse haar 5e boekenmarkt. De opbrengst is bestemd voor de kerk + een nog te bepalen goed doel. De diaconie buigt zich nog hierover.

Afgelopen jaar heeft u ons uitstekend geholpen. Wij willen u hiervoor hartelijk danken. Ook dit jaar kunt u ons wederom helpen.Heeft u boeken, cd’s ,lp’s, videobanden, dvd’s over en u wilt ze kwijt dan kunt u contact opnemen met:

Bob van’t Hoff, Hillegommerdijk 77, Lisserbroek. Telefoon 0252-426454 of bobenmargrietvanthoff@ziggo.nl.

Ook dit jaar zullen wij ook een stand hebben met Curiosa.Dus heeft u zaken van deze aard en u denkt wat zal ik er mee doen? Denk dan aan ons en neem contact op met Bob van ’t Hoff. Geef dit ook door aan uw vrienden of kennissen. Wij zijn blij met alle

bovengenoemde spullen en zijn u dankbaar als u aan ons denkt.

Wij horen graag van u. U kunt het langs brengen of ik kom het halen.

Bob van ’t Hoff

Namens de Gereformeerde Kerk “De Klister”

 

Buren helpen.....

Twee website die de moeite waard zijn om te bekijken:

Klik op: meervoorelkaar >>>

Klik op: burenhulphaarlemmermeer >>>

 

Website Stichting Maatvast online
Stichting Maatvast is door de gemeente verantwoordelijk gesteld voor het beheer en de exploitatie van de sociaal culturele accommodaties, in totaal 20 locaties waaronder dorpshuis De Meerkoet. De stichting heeft zich tot doel gesteld om de accommodaties (nog meer dan nu) uit te laten groeien tot de ontmoetings- en activiteitenplaats voor burgeers in de buurt, wijk of het dorp waarin de accommodatie ligt. Op de nieuwe website vindt u alle mogelijkheden: www.stichtingmaatvast.nl
Op
de nieuwe website vindt u in een oogopslag een overzicht van de verschillende accommodaties, de mogelijkheden en facilitetiten. Via een mail of telefoontje is de gewenste zaal gemakkelijk te reserveren. Maatvast levert graat maatwerk! Iedere accommodatie beschikt dan ook oveer specifieke ruimten, faciliteten en mogelijkheden. Als gebruiker kunt u uw wensen aangeven, zodat optimaal kan worden ingespeeld op de behoeft.Maar ook als u op zoek bent naar een leuke activiteit om bij aan te sluiten of ondersteuning nodig heeft biji het organiseren van een activiteit staat Maatvast u graag met raad en daad terzijde.Voor verenigingen, bewonersorganisaties en gebruikers zonder winstbejag wordt door Maatvast een sociaal tarief gehanteerd. En heeft u de website bezocht? Maatvast staat graag open voor uw suggesties.Voor uw vragen en/of suggesties kunt u op de site het contactformulier invullen. Iedere 50ste reactie verrassen we met een mooie slagroomtaart. Voor meer informatie kunt u eveneens contact opnemen via: Stichting Maatvast, telefoon: 0252 830303 of per mail: info@stichtingmaatvast.nl

Kringloopwinkel Abbenes

Ik ben Jeanette Warmerdam en woon nu 22 jaar met veel plezier in Lisserbroek. Ik ben getrouwd en we hebben 3 kinderen.  Ik heb 7 jaar in de kinderkleding gewerkt. Ik gaf party’s in Lisserbroek en stond op de markt in Heemstede. Dit deed ik altijd met veel plezier en had een leuke klantenkring in Lisserbroek opgebouwd. Toen de kinderen groter werden wilde ik graag wat anders gaan doen.

Aangezien ik gek ben op kringloopwinkels heb ik besloten om er zelf een te beginnen.  Het leuke van een kringloopwinkel is dat spullen die heel en bruikbaar zijn voor een tweede leven gebruikt worden en niet alles op de afvalberg komt. Voordeel is ook dat je nog mooie spullen voor een leuke prijs kunt kopen. Ik knap ook meubeltjes op (vaak in brocante stijl). Tevens maken wij ook meubels van steigerhout.  Ik verkoop van alles in de kringloop: Kleding, meubels, keukenartikelen, accessoires voor in huis, collectie schilderijen, gereedschap, boeken, c.d’s, platen, tuinartikelen ….….. Grotere inboedels worden ook opgehaald. Voor huisontruimingen en bezemschoon opleveren van woningen kunt u ook bij ons terecht. Ik geef ook aan het goede doel en het doel is dit jaar het glazenhart. Dit is een stichting die zich inzet voor kinderen met hersenstamtumor kanker. 

Ga je kleiner wonen, verhuist je oma of wil je ruimen in huis, tuin of garage? Wij zijn op zoek naar bruikbare spullen. Kom gezellig een keer langs om te kijken!

Voor meer info:

Jeanette Warmerdam    www.kringloopabbenes.nl  

Mob.tel.nr. 0642957422

 

Stichting Voedselbank Haarlemmermeer in Lisserbroek.

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft een inzamelpunt in Dorpshuis de Meerkoet. Er zijn al tientallen kratten boodschappen naar de Meerkoet gebracht maar men kan nog veel meer gebruiken.

Wat hebben zij zoals nodig?

B.v. oudbare melk, pak gemalen koffie, chocopasta, Bak & Braad, pak losse suiker, jam, kuipje halvarine, pindakaas, zonnebloem- of olijfolie, hagelslag, wasmiddel, tomatenpuree, pannenkoekmeel,allesreiniger,aardappelpuree, rijst, afwasmiddel, sausmix, appels, soep, blik zalm/tonijn, blik cornedbeef, knakworst.

Wat niet nodig is is snoepgoed, koek en alcoholische dranken!!

Het is ook belangrijk dat u goed op de houdbaarheidsdatum let. Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans Eijkemans, Bedrijfsleider Stichting Voedselbank Haarlemmermeer. Telefoon 06-83098398.
Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft haar hoofdlocatie aan de Hoofdweg 583 (gebouw AM groep)  2131 MT Hoofddorp.
023-5571987 (algemeen nummer loods)
Openingstijden:
woensdag 09.00 - 14.00 uur en 
donderdag 10.30 - 14.00 uur

Inzameling oud papier in Lisserbroek door activiteiten vereniging Koet Actief.
Activiteitenvereniging Koet Actief uit Lisserbroek zamelt elke zaterdag, tussen 09.00 uur en 16.30 uur oud papier in.

Dan staat namelijk de grote container open op het plein voor Dorpshuis de Meerkoet waarin men het oude papier kan deponeren.

Met de opbrengst van dit oude papier organiseert de vereniging tientallen activiteiten in Lisserbroek zoals muziekavonden, activiteiten voor kinderen maar ook gratis maaltijden voor ouderen.

Indien men verhinderd is op zaterdag kan men de sleutel ook doordeweeks halen in het dorpshuis.

Even bellen van te voren naar  413457 is dan wel verstandig.

 

Einde pagina

Advertentie in dorpsblad?
Naast het feit dat u met uw advertentie uw bedrijf onder de aandacht brengt steunt u daarmee ook het dorpsblad van Lisserbroek. De kosten zijn laag namelijk nog geen € 10,00 per uitgave.
Informatie: Cok van Beek
telefoon: 0252 413457 of mailen naar: demeerkoet@lisserbroek-sdl.nl
Weersverwachting
Lisserbroek
Meer weer in Lisserbroek